Khaphaco , Slister càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường khi đã hiện hữu trong dự án IBS. IBS là … Khaphaco , Slister càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường khi đã hiện hữu trong dự án IBS. IBS là Viện Đào Tạo Quốc Tế trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ …

Khaphaco , Slister càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường khi đã hiện hữu trong dự án IBS. IBS là …

Khaphaco , Slister càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường khi đã hiện hữu trong dự án IBS. IBS là Viện Đào Tạo Quốc Tế trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập với mục tiêu xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại và năng động, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Và ISB đã chọn đèn led KHAPHACOđèn trang trí SLISTER của công ty TNHH TMDV XNK Khai Phát là nhà cung cấp thiết bị chiếu sáng để lắp đặt toàn bộ hệ thống chiếu sáng của dự án.